عنوان: دستورالعمل براي انجام فرائض و مستحبات
سوال :

استدعا دارم‌ بفرمائيد:

1) چكار كنيم‌ تا بتوانيم‌ نمازهاي‌ پنجگانه‌ را اوّل‌ وقت‌ بخوانيم‌؟

2) چكار كنيم‌ تا در نماز به‌ ياد خدا باشيم‌؟

3) چكار كنيم‌ تا بتوانيم‌ شگرگزار نعمت‌هاي‌ خداوند باشيم‌؟

4) چكار كنيم‌ تا بتوانيم‌ گناهان‌ را ترك‌ كنيم‌؟

5) چكار كنيم‌ تا در كارهاي‌ مستحب‌ ريا و غرور و تكبّر نداشته‌ باشيم‌؟

6) بنده‌ در حال‌ حفظ‌ قرآن‌ هستم‌ چكار كنم‌ تا مطالب‌ حفظ‌ كرده‌ را فراموش‌ نكنم‌؟

در پايان‌ تقاضا دارم‌ بنده‌ را نصيحتي‌ بفرمائيد.

 


پاسخ:

جواب‌ كليه سؤال‌هاي‌ شما در اين‌ جمله‌ نهفته‌ است‌: پروردگار عالم‌ انسان‌ را طوري‌ خلق‌ فرموده‌ است‌ كه‌ «نمي‌دانم‌» در قاموس‌ او نيست‌ و اگر جدّاً بخواهيد مي‌توانيد. بنا بر اين‌ بخواهيد، جدّاً بخواهيد تا آنچه‌ مي‌خواهيد حاصل‌ شود، بلي‌ دعا و توسّل‌ به‌ اهل‌ بيت‌ را هم‌ فراموش‌ نكنيد.