عنوان: جمع موارد متشابه در نهج البلاغه
سوال :

در خطبه متّقين‌ آمده‌ «اَجْسامُهُم‌ْ نَحيفَة» ولي‌ در تاريخ‌ آمده‌ كه‌ بعضي‌ از امامان‌ مثل‌ امام‌ باقر علیه السلام مقداري‌ چاق‌ بوده‌اند، چگونه‌ اين‌ مسأله‌ با كلام‌ نهج‌ البلاغه‌ جمع‌ مي‌شود؟


پاسخ:

در نهج‌ البلاغه‌ نظير قرآن‌ كريم‌ كلمات‌ و خطب‌ متشابه‌ وجود دارد و از جمله‌ اين‌ خطبه‌ است‌ بنابراين‌ علم‌ آن‌ نظير متشابهات‌ قرآن‌ شريف‌ بايد زمان‌ ظهور علم‌ اهل‌ بيت‌ روشن‌ شود.