عنوان: نذر سفره حضرت ابالفضل و ...
سوال :

نظر حضرتعالي‌ در مورد سفره ابوالفضل‌علیه السلام چيست‌؟ آيا سفره مذكور كه‌ به‌ شكل‌ يك‌ نذر پر طرف‌دار در آمده‌ است‌ و در آن‌ انواع‌ غذاها را مي‌گذارند و دور آن‌ مي‌نشينند و گويا دعا مي‌خوانند از نظر اسلام‌ صحيح‌ است‌؟ استفاده‌ از آن‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

چنين‌ سفره‌اي‌ در اسلام‌ نيست‌ ولي‌ استفاده‌ از آن‌ اشكال‌ ندارد.