عنوان: شک در تعداد و ميزان نذور گذشته
سوال :

تا حالا خيلي‌ نذر كرده‌ام‌ از قبيل‌ خواندن‌ دعا و قرآن‌ و اطعام‌ به‌ فقير، ولي‌ يادم‌ نيست‌ چه‌ قدر نذر كرده‌ام‌ و نمي‌دانم‌ كه‌ صيغه نذر را چگونه‌ خوانده‌ام‌، آيا اسم‌ خداوند را در صيغه نذر ذكر كرده‌ام‌ يا نه‌، با توجّه‌ به‌ اين‌ كه‌ صيغه نذر را هم‌ بلد نيستم‌، آيا نذرهايي‌ كه‌ كرده‌ام‌ بر من‌ واجب‌ است‌؟

 


پاسخ:

هر چه‌ يقين‌ داريد به‌ آن‌ عمل‌ كنيد.