عنوان: اختلاط دختر و پسر در اجتماعات عمومي
سوال :

اختلاط‌ دختران‌ و پسران‌ در راهپيمايي‌ها و تظاهرات‌ و ساير اجتماعات‌ عمومي‌ چه‌ صورت‌ دارد؟

 


پاسخ:

در وضع‌ فعلي‌ زنها بايد در تظاهرات‌ و راهپيمايي‌ها و نماز جمعه‌ و جماعت‌ و پاي‌ منبرها و مانند اين‌ها شركت‌ داشته‌ باشند ولي‌ اختلاط‌ حرام‌ است‌.