عنوان: تراشيدن ريش و علت حرمت آن
سوال :

مستدعي‌ است‌ مرقوم‌ فراييد:

1) تراشيدن‌ ريش‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) اگر صورت‌ را با ماشين‌هاي‌ ته‌ زن‌، اصلاح‌ كنند يا موي‌ صورت‌ را از ريشه‌ درآورند و يا اينكه‌ از داروهاي‌ بهداشتي‌ و يا طبيعي‌ موبر، براي‌ اصلاح‌ صورت‌ استفاده‌ كنند چه‌ حكمي‌ دارد؟ تا چه‌ مقدار مي‌توان‌ داخل‌ ريش‌ را كوتاه‌ كرد؟

3) آن‌ دسته‌ از رواياتي‌ كه‌ منسوب‌ به‌ اهل‌ بيت‌علیهم السلام است‌ كه‌ علّت‌ حرمت‌ را تشبّه‌ به‌ كفّار و مجوس‌ بيان‌ مي‌كند و با سيره عملي‌ امامان‌ شيعه‌ سازگاري‌ ندارد، مستدعي‌ است‌ با بيان‌ اخلاقي‌ خود ما را ارشاد فرماييد.

 


پاسخ:

1) حرام‌ است‌.

2) بايد عرفاً ريش‌ داشته‌ باشد و زائل‌ كردن‌ آن‌ به‌ هر نحو جايز نيست‌.

3) حرمت‌ تراشيدن‌ ريش‌ از باب‌ تشبّه‌ به‌ كفّار نيست‌، وجه‌ ديگري‌ دارد.

تقاضا دارم‌ در فقه‌ مقلّد باشيد و اظهار رأي‌ و تمسّك‌ به‌ تخيّلات‌ و استحسانات‌ و تخمينيات‌ نداشته‌ باشيد.