عنوان: نظر همسر در ريش تراشي
سوال :

آيا نظر همسر در تراشيدن‌ و يا كوتاه‌ كردن‌ ريش‌ در صورتي‌ كه‌ مرد راضي‌ نباشد لازم‌ الاجراء است‌ يا نه‌؟


پاسخ:

ريش‌ تراشيدن‌ يا كوتاه‌ كردني‌ كه‌ صدق‌ ريش‌ نكند حرام‌ است‌ و حكم‌ خدا به‌ واسطه نظر مردم‌ و من‌ جمله‌ همسر تغيير نمي‌كند