عنوان: خط ريش
سوال :

آرايشگران‌ مرد به‌ هنگام‌ اصلاح‌ موي‌ سر، با تيغ‌ روي‌ صورت‌ را كمي‌ مي‌تراشند (به‌ اصطلاح‌ خط‌ّ ريش‌ مي‌گذارند) آيا اين‌ عمل‌ جايز است‌ يا خير؟ حرمت‌ آن‌ چگونه‌ است‌؟


پاسخ: