عنوان: نظافت دليل تراشيدن ريش
سوال :

در حال‌ حاضر اكثر كساني‌ كه‌ ريش‌ خود را مي‌تراشند دليل‌ آن‌ را نظافت‌ و زيبائي‌ مي‌دانند، آيا چنين‌ استدلالي‌ جوازي‌ براي‌ تراشيدن‌ ريش‌ و از بين‌ رفتن‌ حرمت‌ آن‌ (در صورتي‌ كه‌ فتواي‌ حضرت‌ عالي‌ چنين‌ باشد) مي‌باشد يا خير؟