عنوان: نظافت دليل تراشيدن ريش
سوال :

در حال‌ حاضر اكثر كساني‌ كه‌ ريش‌ خود را مي‌تراشند دليل‌ آن‌ را نظافت‌ و زيبائي‌ مي‌دانند، آيا چنين‌ استدلالي‌ جوازي‌ براي‌ تراشيدن‌ ريش‌ و از بين‌ رفتن‌ حرمت‌ آن‌ (در صورتي‌ كه‌ فتواي‌ حضرت‌ عالي‌ چنين‌ باشد) مي‌باشد يا خير؟

 


پاسخ:

راستي‌ اگر در گفته خود صادق‌ هستند چرا سر خود را نمي‌تراشند و اين‌ گونه‌ گفته‌ها شباهت‌ به‌ خرافت‌ دارد.