عنوان: آزار و اذيت
سوال :

آيا آزار مؤمن‌ جزء گناهان‌ كبيره‌ و حرام‌ است‌؟


پاسخ:

بلي‌، گناه‌ كبيره‌ است‌.