عنوان: جاري شدن صيغه عقد در ايام محرم و صفر
سوال :

جاري‌ شدن‌ صيغه عقد در ايّام‌ محرّم‌ و صفر چه‌ حكمي‌ دارد؟ (بدون‌ اين‌ كه‌ مراسم‌ جشني‌ گرفته‌ شود و فقط‌ منظور محرم‌ شدن‌ دختر و پسر باشد).

1) از لحاظ‌ فقهي‌، اخلاقي‌ و عرفي‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

اگر به‌ واسطه به‌ تعويق‌ افتادن‌ عقد ـ به‌ علّت‌ تلاقي‌ با محرّم‌ و صفر ـ اين‌ دو جوان‌ از لحاظ‌ روحي‌ و يا درسي‌ و يا .... خسارتي‌ ببينند مثلاً به‌ گناه‌ بيفتند و يا افت‌ شديد تحصيلي‌ پيدا كنند و يا ....، آيا اين‌ به‌ تعويق‌ انداختن‌ عقد از لحاظ‌ فقهي‌ جايز مي‌باشد؟


پاسخ:

 اشكال‌ ندارد مخصوصاً اگر ضرورتي‌ هم‌ در ميان‌ باشد