عنوان: ادعاي فسخ و شرايط اتفاق تدليس
سوال :

منكوحه غير مدخوله‌، در دوران‌ عقد از شوهر اوّل‌ طلاق‌ مي‌گيرد سپس‌ با مرد ديگري‌ كه‌ داراي‌ دو فرزند از زن‌ مطلّقه اوّل‌ است‌ ازدواج‌ مي‌كند و به‌ مدّت‌ پنج‌ سال‌ به‌ ادّعاي‌ زوجه‌، و دو سال‌ و نيم‌ به‌ ادّعاي‌ زوج‌، در زير يك‌ سقف‌ زندگي‌ مشترك‌ داشته‌اند. پس‌ از گذشت‌ مدّت‌ فوق‌، مرد مدّعي‌ مي‌شود كه‌ زن‌ ازدواج‌ اوّل‌ خود را (كه‌ غير مدخوله‌ هم‌ بوده‌) از او كتمان‌ داشته‌ است‌ و از اين‌ طريق‌ فريب‌ در ازدواج‌ نموده‌، تقاضاي‌ فسخ‌ نكاح‌ به‌ جهت‌ تدليس‌ را دارد.

1) بر فرض‌ اين‌ كه‌ زن‌ ازدواج‌ اوّل‌ خود را به‌ مرد نگفته‌ باشد، با توجّه‌ به‌ وضعيّت‌ خود مرد (كه‌ سابقاً همسر داشته‌ و از او نيز دو فرزند دارد) آيا تدليس‌ تحقّق‌ يافته‌ يا نه‌؟

2) آيا كتمان‌ ازدواج‌ اوّل‌، تحت‌ شرايط‌ سؤال‌ اوّل‌، باعث‌ فقدان‌ صفت‌ كمالي‌ در زن‌ است‌؟

3) با توجّه‌ به‌ گذشت‌ مدّت‌ زندگي‌ مشترك‌ در شرح‌ مسأله‌، آيا حق‌ّ فسخ‌ وجود دارد؟

 


پاسخ:

حق‌ّ فسخ‌ ندارد و اگر بخواهد جدا شود بايد طلاق‌ بدهد.