عنوان: معيارازدواج و شناخت خواستگار
سوال :

معيار اسلام‌ براي‌ ازدواج‌ چيست‌؟ و از كجا بدانم‌ جواني‌ كه‌ به‌ خواستگاريم‌ آمده‌ اين‌ معيارها را دارد؟


پاسخ:

معيار اسلام‌ در ازدواج‌ دين‌ و اخلاق‌ است‌ و اگر كسي‌ به‌ خواستگاری شما آمد با تحقيق‌ و صحبت‌ با او مي‌توانيد معيار اسلام‌ را به‌ دست‌ آوريد، كسي‌ كه‌ دين‌ و اخلاق‌ داشته‌ باشد محبّت‌ به‌ اهل‌ بيت‌ دارد و همين‌ مقدار كفايت‌ مي‌كند.