عنوان: نحوۀ برخورد با شوهر بد رفتار
سوال :

شوهرم مرا طوري ضرب و شتم کرده است که آثار کبودي روي اعضاي بدنم، به خصوص صورت و چشمم مشخص‌ است و اين کار او بارها تکرار شده است. خواهشمندم من را راهنمايي بفرمائيد و حکم شرعي آن را نيز بيان بفرمائيد.   


پاسخ:

او بايد بداند کارهايي که مي‌کند، حرام است  و ديه دارد و کار  انسان نيست و اگر خود  را اصلاح  نکند و توبه نکند و  اگر شما را  از  دست خود راضي نکند، عذاب سختي در آخرت خواهدداشت. شما هم  بايد با گذشت و ايثار و فداکاري با او  مدارا کنيد و  هرچه  مي‌توانيد محبّت  او  را به خود جلب کنيد تا انشاءالله اصلاح شود و اگر نشد، بدانيد که خداوند متعال، خودش براي شما جبران مي‌کند و  در آخرت شما را  با پاداش براي صبر و گذشتي که داشته‌ايد، راضي مي‌کند.