عنوان: دفاع از ناموس تا قتل و جرح
سوال :

در رابطه‌ با دفاع‌ بفرماييد:

1) آيا براي‌ مشروع‌ بودن‌ دفاع‌ از ناموس‌ ديگري‌، استمداد و كمك‌ طلبيدن‌ از جانب‌ شخص‌ مورد تجاوز كه‌ با ميل‌ و رغبت‌ تن‌ به‌ تجاوز داده‌ است‌ شرط‌ است‌ يا خير؟ به‌ عبارت‌ ديگر، با وجود ميل‌ و رغبت‌ شخص‌ مورد تجاوز، آيا ديگري‌ حق‌ّ دفاع‌ از ناموس‌ او را با رعايت‌ مراتب‌ دفاع‌ تا جايي‌ كه‌ ناگزير به‌ قتل‌ و كشتن‌ متجاوز يا هر دو شود، دارد يا خير؟ (در صورتي‌ كه‌ شخص‌ مورد تجاوز از اقارب‌ موانع‌ نباشد و نيز دسترسي‌ به‌ نيروي‌ انتظامي‌ ميسّر نباشد).

2) اين‌ مسأله‌ راجع‌ به‌ مال‌ ديگري‌ و دفاع‌ از مال‌ او با وجود آن‌ كه‌ وي‌ ميل‌ و رغبت‌ داشته‌ باشد، چگونه‌ است‌ اگر دفاع‌ به‌ ترتيب‌ مراحل‌ آن‌ تا قتل‌ مهاجم‌ پيش‌ رود؟

 


پاسخ:

1) افراد عادي‌ فقط‌ مي‌توانند با گفتن‌، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر كنند ولي‌ ساير مراتب‌ مربوط‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ است‌ نه‌ افراد عادي‌.

2) اين‌ مسأله‌ نيز نظير سابق‌ است‌.