عنوان: مسح سر
سوال :

آیا در مسح سر کافی است که موی سر مرطوب گردد یا لازم است رطوبت با دست به پوست سر برسد؟ اگر شخصی از موی مصنوعی استفاده کند چگونه مسح کند؟


پاسخ:

مرطوب شدن روی موها کافی است.