عنوان: راهکار عملي درمان حسادت
سوال :

حسادت چیست ؟چرا انسان حسود می شود؟ راهکار عملی درمان حسادت چیست؟ اگر درمان شد، راهکار پیشگیری از ابتلای مجدد به حسادت چیست؟   


پاسخ:

حسادت یکی از رذائل است که در عمق ذات انسان موجود است و باید با مبارزه با آن، آن را رفع کرد و یا لااقل آن را کنترل کرد و بهترین راه علاوه بر کمک گرفتن از خداوند اهمیت ندادن به خواسته های آن است و مراقبت کامل از اینکه طوفانی نشود.