عنوان: انتشار مطالب مربوط به حريم خصوصي افراد
سوال :

اخيراً سايت‌هائي‌ اقدام‌ به‌ انتشار مطالبي‌ در خصوص‌ حوزه شخصي‌ و حريم‌ خصوصي‌ افراد مي‌كنند. صرف‌ نظر از مطالبي‌ كه‌ از سوي‌ اين‌ سايت‌ها اعلام‌ مي‌شود، حكم‌ انتشار چنين‌ مطالبي‌ از ديد شرع‌ مقدّس‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

انتشار هر مطلبي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ امور شخصي‌ و حريم‌ خصوصي‌ افراد است‌، به‌ هر نحوي‌ حرام‌، و گناه‌ آن‌ بسيار بزرگ‌ است‌.