عنوان: متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم - 1400(مجازی)
شرح:

متن و صوت جلسات درس اخلاق حضرت آية‌الله العظمی مظاهری

 

نگاهی به فضائل و ویژگی‌های حضرت سیّدالشّهداء«سلام‌الله‌علیه»

1 موضوع: طراوت همیشگی عزاداری امام حسین«سلام‌الله‌علیه»

بشنوید

2 موضوع: امام جسین«سلام‌الله‌علیه» پدر نُه امام    بشنوید
3 موضوع:  برکات تربت امام حسین«سلام‌الله‌علیه»   بشنوید
4 موضوع: شور حسینی در دل شیعیان   بشنوید
5   موضوع: نهضت امام حسین«سلام‌الله‌علیه» عامل مبقیّه اسلام و تشیّع   بشنوید
6 موضوع: عاشورا معلّم اخلاق   بشنوید
7 موضوع: تبلور عشق در کربلا   بشنوید
8 موضوع: عاشورا، اُسوۀ صبر و شجاعت   بشنوید
9  موضوع:  مقام تکرار نشدنی یاران امام حسین«سلام‌الله‌علیه»   بشنوید
10 موضوع:  شیعه زیر بار ظلم نمی رود   بشنوید