جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر


 
 • نامه حضرت آیة‌الله‌ا‌لعظمی مظاهری «مدظلّه‌العالي» خطاب به حضرت آیة‌الله‌ا‌لعظمی آقای صافی گلپایگانی«مدظلّه‌العالي»
 • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت نهم: انتقاد و انتقادپذیری
 • نوشتاری از معظّم‌له؛ موضوع: پیامبر اکرم«ص» مظهر فضائل اخلاقی
 • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت هشتم: «امربه معروف و نهی‌ازمنکر»
 • پيام در پی فاجعۀ تروریستی در مسجد جامع شیعیان سیدآباد در قندوز افغانستان
 • بازنشر بیانات معظّم‌له در آستانۀ فرارسیدن ایام آخر ماه صفر
 • پيام به مناسبت رحلت عالم ربّانی و فقیه پارسا حضرت آیت‌الله آقای حاج سید محمّد رجایی«قدّس‌سرّه»
 • پيام به مناسبت رحلت حکیم متألّه و عالم جلیل‌القدر حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی«قدّس‌سرّه»
 • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت هفتم: «صبر»

 • -->

  ������������������ / ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������- ������������������������������ / ������������������������������ ������������������������������
  كسانى كه از ميّت ارث مى‏برند

  صفحه 347


  ارث دستۀ اوّل: پدر و مادر و اولاد ميّت، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پايين روند.

  مسئله 2260- اگر وارثِ ميّت، يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميّت به او مى‏رسد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، مال به طورى بين آنان قسمت مى‏شود كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

  مسئله 2261- اگر ميّت اولاد نداشته باشد، نوۀ پسرى او گرچه دختر باشد سهم پسر ميّت را مى‏برد و نوۀ دخترى او گرچه پسر باشد سهم دختر ميّت را مى‏برد؛ بنابراين مال را سه قسمت مى‏كنند يك قسمت را به نوۀ دخترى و دو قسمت را به نوۀ پسرى مى‏دهند و نوۀ دخترى يا پسرى اگر متعدّد باشند، هر كدام سهمى كه به آنها مى‏رسد طورى قسمت مى‏كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ارث ببرد.

  مسئله 2262- اگر شخصى بميرد و وارث او پدرش باشد، همۀ مال ميّت به او مى‏رسد و همچنين است اگر وارث او مادرش باشد، و اگر پدر و مادر هر دو باشند، يك قسمت مال ميّت به مادر و دو قسمت آن به پدر مى‏رسد به شرطى كه ميّت دو برادر پدرى يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد چون اگر اينها موجود باشند، مادر شش يك مال را مى‏برد و بقيه به پدر مى‏رسد.

  مسئله 2263- اگر ميّت اولاد داشته باشد، هر كدام از پدر و مادر يك ششم مال را مى‏برند، مگر در سه صورت:

  اوّل: صورتى كه وارث ميّت پدر و مادر و يك دختر باشد كه در اين صورت مال را پنج قسمت مى‏كنند پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى‏برد، به شرطى كه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر نداشته باشد چون اگر اينها موجود باشند، مال را شش قسمت مى‏كنند پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مى‏برد، و يك قسمت باقى‌مانده را چهار قسمت مى‏كنند يك قسمت را پدر و سه قسمت را دختر مى‏برد.

  دوّم: صورتى كه وارث ميّت پدر يا مادر و يك دختر باشند كه در اين صورت مال را چهار قسمت مى‏كنند يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مى‏برد.

  سوّم: صورتى كه وارث ميّت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشند كه در اين صورت مال را پنج قسمت مى‏كنند يك قسمت را پدر يا مادر و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند.

  صفحه 348

  ارث دستۀ دوّم: جد يعنى پدر بزرگ و جدّه يعنى مادر بزرگ و برادر و خواهر ميّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مى‏برند، در صورتى كه از دستۀ اوّل كسى نباشد.

  مسئله 2264- اگر وارث ميّت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همۀ مال به او مى‏رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها، يا مادرى تنها باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و اگر برادر و خواهر با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد، مگر برادر و خواهر مادرى كه فقط اينها به طور مساوى مال را بين خود تقسيم مى‏كنند و با بودن برادر و خواهر پدر و مادرى، برادر و خواهر پدرى ارث نمى‏برند.

  مسئله 2265- اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها و يك برادر و يا خواهر مادرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند و اگر چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

  مسئله 2266- اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى‏دهند و سهم برادرزاده و خواهرزادۀ مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و از سهمى كه به برادرزاده و خواهرزادۀ پدرى يا پدر و مادرى مى‏رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى‏برد.

  مسئله 2267- اگر وارث ميّت جد يا جدّه باشد، تمام مال به او مى‏رسد، خواه پدرى باشد يا مادرى، و اگر جد و جدّه با هم باشند، چنانچه هر دو مادرى باشند مال را به طور مساوى تقسيم مى‏كنند و اگر پدرى باشند، جد دو برابر جدّه مى‏برد، و اگر هم پدرى و هم مادرى باشند، يك قسمت به جد و جدّۀ مادرى مى‏رسد كه به طور مساوى تقسيم مى‏كنند و دو قسمت ديگر به جد و جدّۀ پدرى مى‏رسد كه جد، دو برابر جدّه مى‏برد، و اگر يك جد يا جدّۀ پدرى و يك جد يا جدّۀ مادرى باشد، دو قسمت را جد يا جدّۀ پدرى و يك قسمت را جد يا جدّۀ مادرى مى‏برد.

  مسئله 2268- اگر وارث ميّت جد يا جدّه، يا هر دو با برادر يا خواهر يا هر دو، يا برادرزاده يا خواهرزاده يا هر دو باشد، در همۀ اين صورت‌ها، جد حكم يك برادر و جدّه حكم يك خواهر را دارد، ولى مانع از ارث برادرزاده و خواهرزاده نمى‏شود.

  صفحه 349

  ارث دستۀ سوّم: عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان هستند، در صورتى كه از طبقۀ اوّل و دوّم كسى نباشد.

  مسئله 2269- اگر وارث ميّت يك عمو يا يك عمّه باشد، همۀ مال به او مى‏رسد و اگر چند عمو يا چند عمّه باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمّه مى‏برد و اگر همه مادرى باشند، به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود. و با بودن عمو و عمّۀ پدر و مادرى و دايى و خالۀ پدر و مادرى، عمو و عمّه پدرى و دايى و خالۀ پدرى ارث نمى‏برند.

  مسئله 2270- اگر وارث ميّت عمو و عمّۀ پدر و مادرى و عمو و عمّۀ مادرى باشد، اگر از خويشان مادرى يك نفر باشد، سدس (يك ششم) مال به او تعلّق دارد و اگر بيشتر از يك نفر باشد، ثلث مال به او تعلّق دارد كه به طور مساوى بين خود قسمت مى‏كنند، و بقيه به خويشان پدر و مادرى تعلّق دارد و مرد دو برابر زن مى‏برد.

  مسئله 2271- اگر وارث ميّت فقط يك دايى يا يك خاله باشد، همۀ مال به او مى‏رسد و اگر هم دايى و هم خاله باشند، خواه پدر و مادرى باشند يا مادرى يا پدرى، مال را به طور مساوى بين خود قسمت مى‏كنند.

  مسئله 2272- اگر وارث ميّت دايى و خالۀ پدر و مادرى يا خاله و دايى مادرى باشند، خويشان مادر يك ششم (سدس) مى‏برند، اگر يك نفر باشند، و اگر متعدّد باشند، ثلث مال را به طور مساوى بين خود قسمت مى‏كنند و بقيه به خويشان پدر و مادرى تعلّق دارد كه به طور مساوى بين خود قسمت مى‏كنند.

  مسئله 2273- اگر وارث ميّت عمو و عمّه‏ها با دايى و خاله‏ها باشند، مال سه قسمت شده دو قسمت به عمو و عمه‏ها و يك قسمت به دايى و خاله‏ها مى‏رسد كه اين يك سهم را به طور مساوى بين خود تقسيم مى‏كنند و عمو و عمّه‏ها اگر پدرى يا پدر و مادرى باشند، آن دو سهم را طورى تقسيم مى‏كنند كه عمو دو برابر عمّه ببرد، و اگر مادرى باشند به طور مساوى بين خود قسمت مى‏كنند.

  مسئله 2274- اگر ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله نداشته باشد، مقدارى كه به عمو و عمّه مى‏رسد به اولاد آنان، و مقدارى كه به دايى و خاله مى‏رسد به اولاد آنان داده مى‏شود.

  چاپ
  احکام
  اخلاق
  اعتقادات
  اسرار حج
  مناسک حج
  صوت
  فيلم
  عکس

  هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
  دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
  آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
  تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
  آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
  تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365